Bizden Haberler :

Duyurular

Sitemizin yükleme çalışmaları sürüyor

Şirince’nin kuruluşuyla ilgili kesin bir kaynak bulunmamakta olup.Kuruluşunun M.S 6 yy kadar indiği tahmin edilmektedir. Roma imparatorluğu zamanında Efes dünyanın en büyük ticaret merkezi ve kentlerinden birisidir.Efesliler civarda başlayan su baskınlarından, sıtma salgınından korunmak, ayrıca daha güvenli, bulunduğu konum itibariyle daha korunaklı olduğu için Şirince’ye sığınırlar.Bundan dolayı buraya aynı zamanda dağdaki Efes denilmektedir.

Kyrkindje, Kirkincdsche, Kirkidje, Kırkıca, Kırkınca şeklinde Kiepert haritalarında adı geçen şirince, Aydınoğulları döneminde azat edilen bir grup Rum köye yerleşmişlerdir. Köy başkasına verilmesin diye Beyin sorduğu köyünüz nasıl sorusana verdikleri çirkince cevabı üzerine köy Ayasuluk (Selçuk) ve diğer yerlerde çirkince diye anılmaya başlar. Kırkınca çirkince olur.

Aydınoğulları Beyliği’ni Osmanlıların almasıyla,Şirince Osmanlı topraklarına katılır.Şirince, İnciri ile ün yapmıştır. Şirince’de toplanan incirler develerle Kemeraltı'na (İzmir) götürülüp satılırmış.Bundan dolayı Şirince'de günümüzde sadece bir tane kalmış deve ahırları çok fazlaydı.

1924 yılındaki göçmen mübadelesi ile Yunanistan’da (Selanik, Provusta, Kavala, v.b. gibi) yaşayan Türkler bu köye yerleştirilir. Cumhuriyet yıllarında İzmir Valisi olan Kazım Divrik Paşa’nın buraya yaptığı ziyareti sırasında böyle güzel bir yer Çirkince olamaz; olsa olsa Şirince olur.” demesiyle Çirkince Şirince olmuştur.